Carlsson và Revox ký kết hợp tác

Trong buổi giới thiệu dòng siêu xe mới – Carlsson CML Royale Revox tại triển lãm Moto Show Geneva 2013, Carlsson – công ty độ xe hàng đầu thế giới và Revox đã cùng ký kết hợp tác trở thành đối tác lâu dài của nhau.

Hai bên sẽ làm việc với nhau để thúc đẩy sự phát triển các hệ thống giải trí hi-fi giành cho dòng xe hơi độ từ xe Mercedes Benz. Carlsson sẽ đảm nhiệm tiếp thị các hệ thống được phát triển bởi Revox ra toàn cầu.

Footer