Voxnet – Hệ thống âm nhạc đa vùng cho cả gia đình

Voxnet – Hệ thống âm nhạc đa vùng cho cả gia đình

Âm thanh tuyệt hảo cho cuộc sống Voxnet là thành quả của 30 năm kinh nghiệm với hệ thống âm nhạc đa vùng và gần 70 năm kinh nghiệm của Revox – Studer trong lĩnh vực sản xuất thiết bị…

Xem thêm
Footer