Mô hình giải pháp khách sạn JUNG 3D thực tế ảo

Vào tháng 3/2018, ALbrecht Jung và các đối tác đã cùng xây dựng mô hình phòng khách sạn tại triển lãm Light & Building Frankfurt.

Footer