Elsner Sewi KNX combined sensor

Hãng sản xuất:
Elsner
Màu sắc:
Chất liệu:
Đặc điểm

Đặc điểm

Sewi combined KNX Sensors

Sewi KNX sensors đo nhiệt độ, nồng độ CO2 và độ ẩm, áp suất khí quyển… trong phòng và đưa ra các giá trị điều khiển. Tích hợp với PI controller, nó có thể điều khiển quạt thông gió hay điều hòa. Nó đi kèm với AND & OR logic gates. Nó còn có chức năng đo độ sáng kết hợp với cảm biến chuyển động

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Housing Plastic
Colour White (Cover glossy, skirting matt)
Installation Surface, wall or ceiling installation
Protection category IP 30
Dimensions Ø ca. 105 mm, height ca. 32 mm
Total weight ca. 80-100 g
Ambient humidity max. 95% RH, avoid condensation
Operating voltage KNX bus voltage
Bus current max. 10 mA
Data output KNX +/- bus plug-in terminal
Communication object Sewi KNX T: 237
Sewi KNX TH: 291
Sewi KNX AQS: 210
Sewi KNX L: 189
Sewi KNX L-Pr: 230
Sewi KNX AQS/TH-D: 363
Sewi KNX TH L-Pr: 377
Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr: 449

Specifications of the individual sensors:

CO2 sensor

Sewi KNX AQS, Sewi KNX AQSTH-D, Sewi KNX AQSTH-D L-Pr measuring range 0…2000 ppm

Temperature sensor

Sewi KNX AQSTH-D measuring range -25°C…+55°C
Sewi KNX AQSTHD L-Pr measuring range -20°C…+55°C
Sewi KNX TH L-Pr measuring range -20°C…+60°C
Sewi KNX TH, Sewi KNX T measuring range -25°C…+80°C

Humidity sensor

Sewi KNX TH, Sewi KNX TH L-Pr measuring range 0%…100% rH
Sewi AQS L-Pr, Sewi AQSTH-D measuring range 0%…95% rH

Pressure sensor

Sewi AQSTH-D, Sewi AQSTH-D L-Pr measuring range 300…1100 mbar

Brightness sensor

Sewi KNX L, Sewi KNX L-Pr, Sewi KNX TH L-Pr, Sewi KNX AQSTH-D L-Pr measuring range 0…150,000 Lux

Motion sensor

Sewi KNX L-Pr, Sewi KNX TH L-Pr, Sewi KNX AQSTH-D L-Pr coverage angle ca. 100° × 82°
range ca. 5 m
Footer